Doorgaan naar content

Prodigo-radar

Een aanpak in vier dimensies

Richting geven aan je enterprise architectuur doen we vanuit de vier essentiële dimensies van je bedrijf: organisatie, proces, informatie en technologie.

Ons weapon of choice is de Prodigo-radar: een bewezen en gestructureerde aanpak die je enterprise architectuur in kaart brengt, en daarbij rekening houdt met een onzekere context. Het resultaat is een helder beeld van een complexe realiteit en een hands-on actieplan voor vandaag en morgen.

Daarbij hebben we niet alleen aandacht voor de dimensies op zich, maar zorgen we in de eerste plaats voor onderlinge samenhang. Richting geven aan één dimensie heeft bijna altijd invloed op een andere dimensie. 

01

Organisatie

Samen stemmen we je enterprise architectuur af op nieuwe behoeften en ambities. Welke organisatiestructuren zijn het meest geschikt om de nieuwe doelen te realiseren? Welke competenties heb je daar vandaag en morgen voor nodig? En welk type leiderschap en cultuur is cruciaal om te slagen?

02

Proces

Wat zijn de concrete businessbehoeften en hoe vertaal je die in je toekomstige processen? En hoe zorg je ervoor dat die processen efficiënt, effectief, wendbaar en klantgericht zijn? Samen brengen we alle elementen in kaart, waardoor je meer grip krijgt op hoe je onderneming functioneert.

03

Informatie

Wat is het belang van informatie en data om je businessdoelen te realiseren? Hoe creëer je strategische waarde uit informatie, om zo te evolueren naar een data-driven onderneming? Veel vragen, één doel: je informatiearchitectuur voorbereiden op veel big data – en om daar duurzame inzichten uit te halen.

04

Technologie

Welke informatie- en communicatietechnologie kan een hefboom zijn voor jouw ambities? Hoe kan technologie je bedrijfsprocessen ondersteunen? Samen brengen we de meest efficiënte ICT-structuur in kaart, met objectief advies over de beste technologieën en applicaties voor jouw noden.

Tactisch, strategisch en operationeel

Elke dimensie bekijken we ook vanuit drie niveaus: tactisch, strategisch en operationeel. Ook hier hebben we niet alleen aandacht voor de niveaus op zich, maar zorgen we in de eerste plaats voor een doorvertaling tussen de niveaus onderling, zowel top-down als bottom-up. Net zoals ook hier geldt: richting geven aan één niveau heeft altijd impact op een ander niveau.

1. Strategisch

Welke services wil je leveren? Welke waardeketens zijn daarvoor nodig? En welke capabilities heb je nodig om die waardeketens te realiseren? Samen bouwen we aan de fundamentele bouwstenen van je bedrijfsstrategie.

2. Tactisch

We gaan na welke tactische implicaties de bepaalde strategie heeft op de vier dimensies van je onderneming. Hoe vertaal je bijvoorbeeld de capabilities naar de juiste organisatie, processen, informatie en technologie?

3. Operationeel

De vier dimensies vertalen we naar de werkvloer, op een begrijpbare en toepasbare manier. Hebben we de juiste rollen en functies? Is het duidelijk wie voor welke activiteit verantwoordelijk is? Is de juiste IT-applicatie beschikbaar? En welk systeem is master is van welke data?

Een sterk strategisch kader voor wendbaar ICT-beheer

Departement Onderwijs & Vorming, Vlaamse Overheid

lees meer over deze case