Doorgaan naar content

Business transformation management

Zet je ambities om naar een tastbare transformatie.

Realiseer de verandering die je voor ogen hebt

Een nieuwe businessuitdaging komt maar zelden alleen. Afhankelijk van de omvang van de gewenste transformatie doen we beroep op één of meerdere van onze expertisedomeinen.

Strategy consulting

Vertaal nieuwe ambities en uitdagingen naar een helder strategisch plan waar je meteen mee aan de slag kan.

Enterprise architectuur

Vertaal de strategische doelen van je onderneming naar de juiste enterprise architectuur én naar de werkvloer.

Business consulting

Werk efficiënter door bedrijfsprocessen te stroomlijnen, te automatiseren en beter af te stemmen op technologie.

Change management

Stoom je bedrijf klaar voor de toekomst. Stap voor stap maken we samen de transitie van as-is naar to-be.

Wat is jouw businessuitdaging?

Hier alvast een greep uit de uitdagingen waar we graag mee onze tanden in zetten.

Een fusie of overname stroomlijnen

Hoe creëer je bij een bedrijfsfusie of bedrijfsovername een succesvolle synergie, met behoud van de unieke waardeproposities?

Een duurzame bedrijfsgroei realiseren

Welke structuren zijn er nodig om significante groei te stimuleren en te realiseren, vandaag en in de toekomst?

Legacy-systemen en structuren afbouwen

Hoe zorg je ervoor dat huidige legacy-structuren en systemen je toekomstige ambities niet afremmen?

Een strategie vertalen naar een strak plan

Hoe vertaal ik de nieuwe ambities en doelstellingen van mijn onderneming naar een concreet actieplan?

Een data-driven onderneming worden

Hoe kan je data en informatie omzetten in duurzame inzichten en zo een data-driven onderneming worden?

Business en IT meer op één lijn brengen

Hoe stroomlijn ik mindset, doelen en verantwoordelijkheden van ICT en business?

Een procesgerichte organisatie realiseren

Hoe krijg ik een gedetailleerd inzicht op mijn huidige werking om zo tot efficiëntere en effectievere processen te komen?

Nieuwe capabilities leren en implementeren

Hoe implementeer ik nieuwe diensten die me helpen om mijn bedrijfsdoelstelling beter en sneller te realiseren?

De Prodigo-aanpak

Onze diensten laten zich vatten in vijf aansluitende fases.

01 Doelen scherpstellen

Formuleer heldere en makkelijk uit te leggen doelen. Verfijn, prioriteer, breng de afhankelijkheden in kaart en creëer een gezamenlijk begrip.

02 Gewenste verandering analyseren

Bepaal de gewenste veranderingen en breng de impact in kaart. Krijg inzicht in de juiste oplossingen voor uitdagingen of problemen.

03 Roadmap definiëren en bewaken

Vertaal je doelen en de gewenste verandering naar een heldere roadmap. Breng alle stakeholders op één lijn.

04 Initiatieven plannen en uitvoeren

Definiëer de concrete initiatieven en zorg voor een gedragen scope, planning en/of budget. Voer de initiatieven uit binnen de gestelde randvoorwaarden.

05 Succes meten

Meet het succes en veranker de methodologie zodat deze kan toegepast worden voor nieuwe uitdagingen.

Een sterk strategisch kader voor wendbaar ICT-beheer

Departement Onderwijs & Vorming, Vlaamse Overheid

lees meer over deze case